Kairo, KMJ Mesir – Jumat, 5 Oktober 2018, pukul 17.00 Clt KMJ Mesir dibantu dengan Departemen Keilmuan Kabinet Merdeka, mengadakan kajian Ushuluddin perdana dengan pemateri Ustaz M. Hilman Abdul Halim, Lc. (Mahasiswa S2, Takhasus Hadist) yang membahas “Musthalah Hadist” dengan menggunakan kitab Nuzhatun Nazhar Fi Taudih Nukhbatul Fikr sebagai rujukannya untuk dikaji bersama.

Pada pertemuan pertama yang bertempat di Auditorium Daha, beliau memaparkan selayang pandang kitab Nukhbatul Fikr dilanjut dengan pengenalan mushanif kitab tersebut yaitu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqolani. Yang mana jamak kita ketahui, bahwa beliau sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Beliau banyak berguru kepada ulama besar terbaik pada zamannya, yang juga masyhur dikalangan penuntut ilmu hingga sekarang. “Karya-karya beliau sudah mengalami beberapa pengeditan hingga tercipta karya yang sempurna seperti yang kita kaji saat ini. Bahkan dengan tawadhu’nya beliau mengatakan bahwa hanya 4 kitab yang dimuroja’ah dari 150 kitab karangannya. Padahal karya-karya beliau sudah sangat sempurna untuk dipelajari. Dan kitab musthalah ini sengaja dibuat sedemikian ringkas supaya kita mencari syarahnya” tutur Ustaz Hilman sembari menerangkan. Kajian berjalan dengan lancar, walaupun terjadi sedikit kendala; listrik mati setelah jeda shalat maghrib berjamaah. Hal itu tidak menyurutkan semangat dan antusias warga KMJ dalam melanjutkan kajian. (zulia)