Mahasiswa Jambi di Mesir Adakan Kajian Musthalah Hadith, Kitab “Nuzhatun Nazhar fii Taudhih Nukhbatul Fikar”