Memperdalam pemahaman Aqidah, KMJ Mesir tuntaskan kajian Alkharidah Albahiyyah