KMJMESIR.ORG, Kairo – Sabtu, 1 Februari 2020 – Cairo International Book Fair (Pameran Buku Internasional Kairo) adalah Salah satu pameran buku terbesar di Dunia yang sangat dinanti-nantikan para pemburu buku. Pameran tahunan ke-51 tahun 2020 diadakan di Markaz Mishr Li Al-Ma’aridh Ad-Dauliyah, 22-Ma’aridh Ad-Dauliyah, 22 Januari – 4 Februari. Dept. Keilmuan & Kerohanian Kabinet Bersatu Keluarga Mahasiswa Jambi (KMJ) Mesir mengambil langkah yang sangat baik. Dept. Keilmuan & Kerohanian mengadakan Rihlah Ma’ridh(Pameran) yang bertepatan hari Ahad(26/1) dengan titik kumpul gedung 4 pukul 10.20 clt guna memberi kesempatan bagi mereka yang inign menyelami lautan buku bersama KMJ Mesir.

Rihlah dibuka dengan sambutan oleh Ketua KMJ Mesir Ustaz Raden Irwansyah. Dilanjutkan dengan arahan dari pembimbing. Lalu para peserta rihlah dibagi perkelompok untuk memaksimalkan minat masing-masing peserta.

Rihlah ini dibimbing oleh Ustaz Rahmat Nasution. Beliau adalah mahasiswa S-II jurusan Ushul Fiqh Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau sudah tidak diragukan akan keluasan ilmu pengetahuan dan wawasannya tentang perbukuan baik terkait Turost(buku lama) ataupun Mu’ashir(buku kontemporer). Beliau memberi arahan agar tidak membeli sembarang buku di pameran ini, melainkan buku-buku yang dibeli merupakan buku-buku rekomendasi dari sumber terpercaya.

Wabakdu, semoga rihlah ini dapat termanfaatkan semaksimal mungkin, dan dapat menjadi salah satu kunci untuk membuka pintu gerbang cakrawala keilmuan yang luas.

Reportase TMJM

Kabinet Bersatu