Sportif dan Fairplay Itulah Kiblat Permainan Kami
UNBEATEN, LASKAR SIGINJAI SIAP HADAPI LANCANG KUNING
%d bloggers like this: